حریق انبار علوفه اسطبل پرورش اسب روستای چنارخیری خرم آباد
️فرمانده عملیات این سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد از آتش سوزی انبار علوفه اسطبل پرورش اسب روستای چنارخیری این شهرستان نیوزداد.