حصارکشی رودخانه چم بشیر ارتباط موضوعی به آبفا ندارد
معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: موضوع حصارکشی رودخانه چم بشیر ارتباط موضوعی به آبفا ندارد .