حضور دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در مراسم عروسی سنتی +فیلم
دکتر نهاوندیان و خانواده اش به تماشای عروسی سنتی نهاوند ایستادند.