حضور رئیس جمهور در مراسم تحویل سال ۱۳۹۷ در جمع خانواده‌های زلزله‌زده کرمانشاه
حضور رئیس جمهور در مراسم تحویل سال ۱۳۹۷ در جمع خانواده‌های زلزله‌زده کرمانشاه