حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه گوگرد منطقه عملیاتی خانگیران
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت:مدیران برخی از شرکت‌های داخلی جهت سرمایه گذاری و احداث تاسیسات فرآوری گوگرد در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس حضور یافتند.