حضور سه بازیگر خارجی در فیلم «شبانه‌های ورونیکا»
ابوذر پورمحمدی به آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایی «شبانه‌های ورونیکا» اشاره کرد.