حضور نیافتن برخی مدیران در نشست کارگروه شهری کرمانشاه
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: از میان ۲۵ مدیر دعوت شده در کارگروه شهری تنها ۱۶ مدیر به این نشست آمده اند و بقیه کارشناسان خود را به این نشست مهم فرستاده اند که قابل قبول نیست.