حضور کاروان غدیر در "دره شهر" + فیلم
فیلمی از کاروان غدیر در شهرستان دره شهر را مشاهده می‌کنید.