حضور ۲ برابری روانشناسان بهزیستی در مناطق زلزله زده
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت : با توجه به زلزله روز گذشته حضور روانشناسان بهزیستی در این منطقه ۲ برابر شده است.