حضور ۳ نماینده اردبیلی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران
۳ نماینده اردبیلی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا حضور دارد.