حفظ برجام به استقلال اتحادیه اروپا مربوط می‌شود/ایران نیز باید خواسته‌های ما را بشنود
وزیر خارجه فرانسه در جمع سفرای این کشور علی‌رغم تأکید بر تلاش بروکسل بر حفظ برجام، گفت ایران نیز باید مطالبات اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد.