حل مسئله آب بین سه استان فلات مرکزی کشور نیازمند مدیریت صحیح تقسیم آب
 مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: مدیریت صحیح تقسیم آب بین سه استان فلات مرکزی کشور راهی برای حل مسئله آب در این استان‌ها است.