حماس: سخنان محمود عباس اعتراف به شکست بود
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از سخنرانی رییس تشکیلات خودگردان در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرد.