حمایت رییس مجلس سنا از جنبش عدالت خواهی پشتون‌ها در پاکستان


حمایت رییس مجلس سنا از جنبش عدالت خواهی پشتون‌ها در پاکستان

رییس مجلس سنا از تظاهرات جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان اعلام حمایت کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در نشست امآنلاین یکشنبه (۲۷ حوت) این مجلس در حمایت از تظاهرات جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان گفت: “هر مبارزه که سبب آزادی مردم از چنگ ظلم گردد؛ ما از آن حمایت می‌کنیم”.

آقای مسلم‌یار افزود که پشتون‌های پاکستان از سال‌ها به اینطرف زیر ظلم نظامیان پنجاب قرار دارند و تا هنوز هزاران قربانی داده اند.

او تاکید کرد که ظلم پنجابی‌ها بر پشتون‌های آنطرف خط دیورند دیگر قابل تحمل نیست و او از تظاهرات عدالت‌خواهی پشتون‌های حمایت می‌کند.

در همین حال، برخی از سناتوران دیگر نیز ضمن حمایت از جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان می‌گویند که این جنبش خواستار ختم جنگ در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان هستند.

زلمی زابلی یک عضو مجلس سنا در این خصوص گفت: “تظاهرات جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان برعلیه جنگ و استبداد در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان شکل گرفته و مردم افغانستان از این جنبش اعلام حمایت می‌کنند”.

آقای زابلی افزود، دولت پاکستان هم اکنون در حال سرکوب این جنبش است و تا هنوز صدها عضو فعال این جنبش را بازداشت کرده و برخی اعضای آن را به شکل مرموز از بین برده است.

حنیف حنفی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌ها در آنطرف خط فرضی دیورند یک جنبش عدم تشدد است که جنگ نمی‌خواهد و باید از آن حمایت صورت گیرد.

آقای حنفی بیان داشت که دولت و مردم افغانستان از خواست‌های این جنبش که ختم جنگ در افغانستان و پاکستان است حمایت می‌کنند.

جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان یک ماه پیش با راه اندازی تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه حکومت پاکستان، از شهر کراچی آغاز شد. از آن زمان تاهنوز پشتون‌های آنطرف خط دیورند در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد پایتخت آن کشور، اعتراض‌ها و تجمعات گسترده‌ای را به راه انداخته اند.

گفتنی است که در اوج شکل گیری این جنبش، رییس وستر غنی نیز از آن حمایت کرد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر