حمایت سندرز از توقف سوخت رسانی آمریکا به جنگنده‌های سعودی
برنی سندرز سناتور مستقل آمریکایی مشارکت ایالات متحده در جنگ یمن را فاقد مجوز و غیرقانونی دانسته و گفت حمایت آمریکا از آل سعود باید به طور کامل پایان داده شود.