حمایت ویژه برای حضور هوشمندانه نیوزنگاران در پیاده روی اربعین ۹۷
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد از هماهنگی با ستاد اربعین کشور برای حمایت ویژه از اعزام نیوزنگاران و برنامه‌های آموزشی برای آنها نیوز داد.