حملات ارتش به طالبان بادغیس؛ این گروه هفت کشته و ۱۵ زخمی دادند


حملات ارتش به طالبان بادغیس؛ این گروه هفت کشته و 15 زخمی دادند

در پی حملات سنگین ارتش غرب کشور بر طالبان ولایت بادغیس، هفت تن از افراد آن گروه کشته و ۱۵ تن دیگر شان زخمی شدند.

به گزارش نویسنده وستر، در نیوزنامۀ پایگاه ارتش غرب کشور آمده که طالبان در ولسوالی‌های قادس و مُقر متحمل تلفات سنگینی شدند.

ارتش غرب کشور گفته به دنبال حملات طالبان بالای پوسته‌های امنیتی از تاریخ چهارم تا ششم ماه ثور نیروهای امنیتی بر طالبان حمله کردند.

گفته شده این حملات در روستاهای “غندی زرد، چهل گزی، گلچین و خیرخانۀ” ولسوالی‌های قادس و مُقر انجام شده است.

ارتش می‌گوید که چهار موتورسایکل طالبان آتش گرفته و تخریب شده است.

گروه طالبان تاکنون در مورد ادعای ارتش غرب کشور چیزی نگفتند.

آنان آنلاینهای پیش در وب‌سایت شان از پیشروی نیروهای خود نیوز داده بوده و گفتند بخش‌هایی از دو ولسوالی را گرفته‌اند.

این آنلاینها در دو ولسوالی تحرک طالبان مسلح افزایش یافته است.

نویسنده وستر – ولایت بادغیس