حمله به سفارت ایران در لندن همزمان با حضور ولیعهد سعودی در انگلیس+ عکس و فیلمهمزمان با حضور ولیعهد عربستان در انگلیس، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن توسط اعضای فرقه شیرازی مورد تعرض قرار گرفت.