حمله خونین چهار راهی صدارت را طالب و داعش انجام نداده‌اند


حمله خونین چهار راهی صدارت را طالب و داعش انجام نداده‌اند

یک عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که وزیر داخله در نشست سری مجلس گفته که حمله خونین چهارراهی صدارت شهر کابل را طالبان و داعشیان انجام نداده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ شکیبا هاشمی یک عضو مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین شنبه (۱۱ حمل) این مجلس گفت که وزرای دفاع و داخله در نشست سری آنلاین چهارشنبه هفته گذشته مجلس، به ضعف استخباراتی در کشور اعتراف کرده اند.

خانم هاشمی گفت: “وزیر داخله در مورد حمله خونین چهارراهی صدارت گفته است که این حمله را طالبان و داعشیان انجام نداده اند؛ اینکه چه کسی این حمله را انجام داده است، باید رییس امنیت ملی پاسخ دهد”.

او با انتقاد از عدم حضور رییس امنیت ملی در نشست چهارشنبه گذشته مجلس گفت، حتماً دست‌های در داخل نظام در کار است که حمله چهار راهی صدارت را راه انجام داده اند.

در همین حال، برخی نمایندگان دیگر خواستار استیضاح رییس عمومی امنیت ملی شدند.

لالی حمیدزی گفت که آقای استانکزی به دلیل بی اعتنایی و عدم پاسخگویی به مجلس باید استیضاح شود.

آقای حمیدزی گفت: “رییس امنیت ملی با عدم حضورش در نشست مجلس مسوولیت خود را ادا نکرد و باید از سوی مجلس استیضاح شود؛ زیرا او عملاً در انفجارها و انجام حملات انتحاری دست دارد”.

او تاکید کرد که رییس عمومی امنیت ملی ۸۰ درصد وقت خود را صرف مسایل سیاسی می‌کند و به وظیفه خود رسیدگی نمی‌کند.

این در حالی است که مجلس نمایندگان در نشست آنلاین چهارشنبه هفته گذشته خود مقام‌های امنیتی را به دلیل افزایش نا امنی‌ها در کشور استجواب کرده بود؛ اما معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی در نشست مجلس حضور پیدا نکرد.

آقای استانکزی به جای خود، معاون خود را در نشست مجلس نمایندگان فرستاده بود که حضور او در نشست از سوی مجلس رد شد و مجلس نمایندگان به استجواب وزیر دفاع و وزیر داخله اکتفا کرد.

گفتنی است که نشست آنلاین چهارشنبه گذشته مجلس به درخواست وزیر دفاع ملی سری اعلام شد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر