حمله شاهزادگان سعودی به یک مامور نزدیک مسجد الحرام +فیلم
تعدادی از شاهزادگان سعودی که فرزند زنی ثروتمند و مشهور در عربستان هستند به یک مامور حمله‌ور شدند.