حمله موشکی جنبش النجباء عراق به مواضع داعش در سوریه
یگان موشکی جنبش النجباء عراق مواضع عناصر تروریستی داعش را در روستایی واقع در شرق سوریه هدف قرار داد.