حمله موشکی مبارزان یمنی به پایگاه نظامی مزدوران سعودی در استان جوف
یگان موشکی نیرو‌های مشترک یمنی، پایگاه نظامی مزدوران و افراد مسلح وابسته ائتلاف متجاوز سعودی را در منطقه اللبنات در استان جوف با موشک قاهر ام ۲ هدف قرار داد.