حمله ناگهانی کروکودیل به مأمور پلیس +فیلم
کروکودیلی که برای انتقال به مکانی امن توسط مأمورین پلیس در حال جابه‌جایی بود ناگهان به یکی از مأمورین پلیس حمله می‌کند.