حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه
نیوز‌های اولیه در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار در نوار غزه، از حمله هوایی رژیم صهیونیستی حکایت دارد.