حمله وحشیانه ائتلاف سعودی به سه قایق ماهیگیری یمنی
حمله هوایی ائتلاف متجاوزان سعودی به سه قایق ماهیگیری در استان حدیده یمن، سبب مفقود شدن تمامی ماهیگیران شد.