حکم اعدام برای یک گاو بخاطر ترک خاک اتحادیه اروپا


حکم اعدام برای یک گاو بخاطر ترک خاک اتحادیه اروپا

در بلغاریا یک گاو حامله به دلیل رد شدن از مرز و ترک خاک اتحادیه اروپا به مرگ محکوم شده است.
این گاو که «پنکا» نام دارد در قریه «کاپیلوتس»  به مرز بلغاریا — صربیا (کشور خارج از اتحادیه اروپا) رسیده و خاک اتحادیه اروپا را ترک کرده است.
گاو را یک مزرعه دار محلی پیدا کرد و به صاحبش برگرداند. داکتر اعلام کرد که حال گاو خوب است اما مقامات بلغاریا اعلام کردند که عبور گاو از مرز بطور غیرقانونی انجام شده و بر طبق قانون اتحادیه اروپا باید کشته شود.
صاحب گاو از اینکه هیچکس گاو به آن بزرگی را ندیده بود و مانع از عبورش نشده بود خشمگین شد و این حکم را قبول نکرد. این گاو قرار بوده که پس از سه هفته زایمان کند . 
به نوشته نویسنده فرانسه، بلغاریا نمی تواند از گاو در مقابل قوانین اتحادیه اروپا دفاع کند.
به گزارش ایندیپندنت، کارمند سرویس صحی بلغاریا در این باره گفت: ما کاری نمی توانیم بکنیم و باید دستورات بروکسل را اجرا کنیم.
دستورالعمل های کمیسیون اروپا می گوید که گاوها باید در مراکز بازرسی مرزی کنترل شده و طبق اسناد سالم بودن آنها تأیید شود. با این حال گروهی از فعالان حقوق حیوانات دادخواستی را برای ارائه پارلمان اروپا تنظیم کرده‌اند تا در خصوصِ پرونده پنکا استثنا قائل شود.