حکومت به گونه آشکار در کار کمیسیون انتخابات مداخله می‌کند


حکومت به گونه آشکار در کار کمیسیون انتخابات مداخله می‌کند

عبدالجبار ثابت، دادستان پیشین کشور، حکومت را به مداخله در کار کمیسیون انتخابات متهم نموده و از نتایج انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی ابراز نگرانی می‌کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالجبار دادستان پیشین کشور امآنلاین پنجشنبه (۱۷ جوزا) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که حکومت در کار کمیسیون انتخابات مداخله می‌کند و در حال حاضر هیچ گونه شفافیتی در کار این کمیسیون دیده نمی‌شود.

آقای ثابت تاکید کرد که ریاست وستری در تعیین کمیشنران و رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کرده و این کمیسیون از دیگاه او کمیسیون غیرمستقل انتخابات است.

وی از آمادگی‌های زورمندان برای احراز کرسی‌های پارلمانی و شوراهای ولسوالی از طریق تقلب گسترده پرده برداشته تاکید کرد که در حال حاضر برچسپ انتخاباتی بر تذکره‌ها در ولایات سرحدی با “جوال” انتقال داده شده است.

وی پیش شرط‌‌های کمیسیون انتخابات برای نامزدی کرسی‌های پارلمانی و شورا‌های ولسوالی را نیز خلاف قانون اساسی دانسته بیان کرد که این پیش شرط‌ها مانع ورود افراد شایسته و وطن دوست در پارلمان آینده می‌شود.

وی بیان کرد که ماده شصت و دوم و هشتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان شرایط کاندیدا شدن را مطرح کرده و شرایط چون یک میلیون افغانی و ده هزار تذکره برای نامزدی ریاست وستری و شرایط یک هزار تذکره برای نامزدی انتخابات پارلمانی خلاف قانون اساسی افغانستان بوده و از نظر او مردود است.

آقای ثابت خاطر نشان کرد که اگر این انتخابات صورت بگیرد سر انجام افرادی کرسی‌های شورای ملی را تصاحب خواهند کرد که بیکاره بوده و درد کشور را دوا نخواهند کرد.

دادستان پیشین کشور در حالی از مداخله حکومت در کار کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی می‌کند که چندی پیش رییس کمیسیون انتخابات هرنوع مداخله در کار کمیسیون را رد نموده و گفته بود که اعضای کمیسیون انتخابات با هرنوع فشار، به گونه متحدانه ایستادگی خواهد کرد.

قرار است که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها به تاریخ ۲۸ میزان سال روان برگزار شود. کمیسیون انتخابات همواره تاکید کرده که آنان برای برگزاری انتخابات به موقع هرنوع آمادگی را روی دست خواهند کرد.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که انتقادها از بهر ادامه سرپرستی در کمیسیون انتخابات جریان دارد.

درشت‌ترین مورد همان است که پس از برکناری امام محمد وریماچ رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات هنوزهم فردی برای احراز این کرسی مهم و عملیاتی کمیسیون از سوی حکومت گماشته نشده است.

هرچند اعضای کمیسیون انتخابات سه تن را هفته‌ها پیش برای احراز کرسی دبیرخانه کمیسیون به ریاست وستری فرستاده بود اما ریاست وستری خواستار فهرست تازه‌ از سوی کمیسیون انتخابات برای کرسی خالی ریاست دبیر خانه این کمیسیون شد.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر