حکومت در جلوگیری از حمله بالای نیوزنگاران کوتاهی کرده‌اند


حکومت در جلوگیری از حمله بالای نیوزنگاران کوتاهی کرده‌اند

رییس مجلس نمایندگان حکومت به ویژه نهادهای امنیتی را در جلوگیری از وقوع حمله بالای نیوزنگاران به کوتاهی متهم کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان بار دیگر در نشست امآنلاین چهارشنبه (۱۲ ثور) این مجلس بر تامین امنیت نیوزنگاران در کشور تاکید کرد.

آقای ابراهیمی با اشاره به حمله انتحاری دو آنلاین پیش بر نیوزنگاران گفت که آزادی مطبوعات و آزادی بیان و دموکراسی یکی از دستاوردهای مهم دولت در یک و نیم دهه گذشته بود؛ اما متأسفانه در حمله آنلاین دوشنبه نیوزنگاران آماج حمله قرار گرفتند.

رییس مجلس گفت: “ما این عمل را تقبیح می‌کنیم و کوتاهی دولت در این حمله ملموس است. وضعیت امنیتی در آستانه انتخابات به یک چالش مبدل شده است و ارگان های امنیتی باید به این وضعیت توجه جدی کنند.”

در همین حال، شماری از نمایندگان دیگر نیز نیوزنگاران را به عنوان چشم، گوش و زبان گویای ملت خوانده و تاکید کردند که حکومت باید از حمله بالای نیوزنگاران جلوگیری کند.

نادرشاه بحر یک عضو مجلس مجلس در این خصوص گفت: “جامعه بدون نیوزنگار کور و لال است و حکومت باید جلو حمله بر نیوزنگاران را بگیرد.”

آقای بحر خاطرنشان کرد که وضعیت طوری پیش آمده است که هیچ کس احساس امنیت ندارد.

نصرالله صادقی زاده نیلی نیز حضور نیروهای خارجی را بهانه جنگ مخالفان مسلح خواند و از جامعه جهانی به دلیل عدم تامین امنیت افغانستان به شدت انتقاد کرد.

آقای نیلی گفت: “ما پیام‌های را که از سوی جامعه جهانی به ویژه سفارت امریکا و فرماندهی حمایت قاطع و حکومت افغانستان در رابطه به حادثه حمله بالای نیوزنگاران منتشر شده اند؛ محکوم می‌کنیم و از این جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر امنیت مردم افغانستان احساس مسئولیت کنند.”

به گفته او، حمله بر نیوزنگاران در واقع حمله بالای دو ارزش دموکراسی و آزادی بیان است که جامعه جهان این دو مورد را دلایل اصلی حضور شان در افغانستان عنوان می‌کنند.

دو آنلاین پیش جمعی از نیوزنگاران که برای پوشش نیوزی یک حمله انتحاری در منطقه شش درک کابل رفته بودند، خود آماچ حمله انتحاری قرار گرفتند که در نتیجه ۹ نیوزنگار شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

در آن دو حمله جمعاً ۲۹ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۴۵ تن دیگر زخمی شدند.

حمله بالای نیوزنگاران و کارمندان رسانه‌یی به شدت از سوی نهادهای ملی و بین المللی محکوم شده و نهادهای حمایت از نیوزنگاران از دادگاه کیفری سازمان ملل خواستند که این حمله را جداً بررسی کند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر