حکومت ۲۶۰ زندانی حزب اسلامی را آزاد کرد


حکومت 260 زندانی حزب اسلامی را آزاد کرد

حکومت وحدت ملی، ۲۶۰ زندانی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را از زندان بگرام در ولایت پروان و زندان پلچرخی در کابل آزاد کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ ۸۵ نفر از این زندانیان از زندان بگرامی و بقیه از زندان پلچرخی آزاد شدند.

قرار است که نزدیک به ۳ هزار زندانی دیگر حزب اسلامی نیز در آینده‌های نزدیک آزاد شوند.

غیرت بهیر از سخنگویان حزب اسلامی حکمتیار می‌گوید رهایی زندانیان حزب اسلامی به اساس توافقنامه صلحی صورت می‌گیرد که میان این گروه و حکومت امضا شده است.

توافقنامه صلح میان حکومت و هیات مذاکره کننده حزب اسلامی در میزان سال ۱۳۹۵امضا شد.

براساس این توافق، دولت متعهد شد تمام زندانیان عضو این حزب را به جز افرادی که مرتکب جرایم جنایی شده باشند و ادعاهای فردی علیه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.

تاکنون نزدیک به ۱۵۰ زندانی این حزب براساس این توافق در سه مرحله آزاد شده بودند.

مقام‌های دولتی می‌گویند افرادی که از زندان آزاد می‌شوند، پرونده‌های آنها در سطوح مختلف اطلاعاتی و امنیتی بررسی می‌شوند و در نهایت براساس فرمان رییس وستری آزاد می‌شوند.

بی بی سی نوشت که آقای بهیر می‌گوید که حدود ۳۰۰۰ نفر از اعضای زندانی این حزب تشخیص و فهرست شده‌اند که قرار است براساس توافقنامه صلح آزاد شوند.

پیش از توافقنامه صلح، حزب اسلامی شاخه حکمتیار یکی از چهار گروه اصلی هراس‌افگن در کنار گروه طالبان، شبکه حقانی و گروه تروریستی داعش بود که علیه دولت می‌جنگید.

حکومت وحدت ملی در حالی با رهایی ۲۶۰ زندانی حزب اسلامی از زندان موافقت می‌کند که پیش از گزارش‌هایی وجود داشت که برخی از زندانی‌های حزب اسلامی پس از رهایی دوباره به صفوف مخالفان مسلح پیوسته اند.

جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار چندی پیش گفته بود که برخی از زندانیان رها شده حزب اسلامی در حملات علیه نیروهای دولتی دست دارند.

نگرانی دیگری که در زمینه رهایی زندانیان حزب اسلامی وجود دارد این است که در بین زندانیانی که براساس توافقنامه آشتی با حزب اسلامی آزاد می‌شوند، افراد وابسته به گروه طالبان و حتی گروه تروریستی داعش آزاد شوند.

از سوی دیگر برخی سازمان‌های حقوق بشری هم اظهار نگرانی کرده‌اند که کسانی که مرتکب جرایم ضد حقوق بشری شده و جرایم آنها در دادگاه اثبات شده، از بند آزاد شوند.

نویسنده وستر- کابل