خارج شدن ۱۰ هزار شغل پر سر و صدا و آلاینده از سطح شهر تهران
معاون هماهنگی و امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری از خارج شدن ۳۳ رسته شغلی به خارج از شهر تهران نیوز داد.