خدمت رسانی پزشکان متخصص به مردم بیشتر می‌شود
سرپرست بیمارستان شهید گنجی برازجان گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، خدمت رسانی پزشکان متخصص به مردم بیشتر می‌شود.