خرامه؛شهر خورشید و ماه در استان فارس+تصاویر




شهری در ۷۵کیلومتری شرق شهر شیراز قرار دارد که با نام خرامه شناخته می شود.