خروج حدود دو هزار نفر از مخالفان مسلح از دومای سوریه
روسیه اعلام کرد ۲ هزار نفر از افراد مسلح به همراه خانواده‌هایشان شهر دوما را ترک کردند.