خروج نام حسین کعبى و محسن ایران نژاد از تیم سپیدرود
بازیکنان سرشناس سپیدرودى‌ها بنا به تصمیم کادر فنى از این تیم کنار گذاشته شدند.