خرید تضمینی بیش از ۲ هزار تن کلزا در امیدیه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه پیش بینی کرد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن کلزا در این شهرستان از کشاورزان خریداری شود.