خرید یک واحد آپارتمان در منطقه یک تهران چقدر تمام می شود؟
یک واحد آپارتمان ۲۷۰ متری در محدوده نیاوران، سه راه یاسر ، کوچه زیبا، با قیمت ۵ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان بفروش می رسد.