خزانه گیری بیش از ۶۰ هزار هکتار از زمین‌های شالیزاری مازندران
رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران از خزانه‌گیری ۶۰ هزار و ۸۱۳ هکتار از شالیزار‌های استان نیوز داد.