خساست پدر باعث طلاق پولدارترین عروس و داماد ایرانی شد
پیوند فرزندان دو تاجر ثروتمند تنها یک ماه دوام آورد و خساست‌های پدر عروس باعث جدایی‌شان شد.