خنثی‌سازی یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر حمص سوریه
نظامیان سوری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر حمص را کشف و خنثی کردند.