خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی بزرگ بوسیله پلیس هلند
پلیس هلند اعلام کرد موفق شده است یک «عملیات تروریستی بزرگ» را خنثی کرده و هفت نفر را در این ارتباط بازداشت کند.