خودروهایی که ۲ تا ۱۰ میلیون تومان گران شدند+ جدول
در حال حاضر قیمت خودرو در انواع محصولات داخلی شاهد رشد ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت ها است.