خونسردی گوینده نیوز چینی سوژه رسانه‌ها شد! +فیلم
خونسردی گوینده نیوز یکی از کانال‌های تلویزیونی چین حین وقوع زلزله سوژه رسانه‌ها شد.