دادگاه هرات یک تن را به اعدام و یک تن را به ۳۰ سال زندان محکوم کرد


دادگاه هرات یک تن را به اعدام و یک تن را به 30 سال زندان محکوم کرد

دو فرد متهم به آدمربایی در دادگاه ابتدایی ولایت هرات به اعدام و ۳۰ سال زندان محکوم شدند.

به گزارش وسترنیوز و به نقل از نیوزنامۀ دادگاه استیناف هرات، این افراد متهم به آدمربایی و قتل هستند.

در نیوزنامۀ ریاست دادگاه استیناف هرات آمده است: “دو تن به اتهام اختطاف توام به قتل يک راننده تاكسی ازسوی محكمه شهری هرات محكوم بمجازات شدند.”

در نیوزنامۀ این اداره نوشته شده: “اين افراد چندی قبل يک راننده تاكسی را از داخل شهر بطرف شهرک کهدستان موقیعت شیدایی به چال و فریب موتر وی را به کرایه گرفته و در آنجا وی را بقتل رساندند موترش را سرقت کردند.”

گفته شده که چندی بعد افراد متهم توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده به انجام فعل‌ها اعتراف کرده و امآنلاین در دادگاه ابتدایی هرات یک تن به اعدام و ۳۰ سال زندان محکوم به مجازات شدند.

این دادگاه با ریاست عبدالطیف متین رئیس دیوان جزاء و معاون محكمه شهری برگزار شده بود.

لازم به ذکر است که حق استيناف طلبی متهمان در معياد معينه آن محفوظ اعلان شده است.

یحیی فولادی – ولایت هرات