دادگاه هند قانون برابری حیوان و انسان را تصویب کرد


دادگاه هند قانون برابری حیوان و انسان را تصویب کرد

دادگاه هند حکم قانون برابری حقوق انسان‌ها و حیوانات را صادر کرد.
به نقل از آنلایننامه وستریت، یک دادگاه در کشور هند اعلام کرد که حیوانات و انسان‌ها از حقوق یکسانی برخوردار هستند.
آنلاین گذشته یک دادگاه در کشور هند با هدف حمایت از حیواناتی که مورد ظلم انسان‌ها و یا شکار غیر قانونی قرار می‌گیرند، حکم قانون برابری شخصیت حقوقی انسان‌ها و حیوانات را صادر کرد. حتی این قانون شامل پرندگان و حیوانات دریایی نیز می‌باشد. این حکم از سوی دادگاه عالی این کشور نیز مورد تایید قرار گرفت.