دانش آموزان ۷۰ درصد از مکاتب افغانستان به کتاب‌های درسی دسترسی ندارند


دانش آموزان 70 درصد از مکاتب افغانستان به کتاب‌های درسی دسترسی ندارند

نتایج یک بررسی جدید نهاد دیدبان شفافیت افغانستان از وضعیت کیفی آموزش و پرورش در مکاتب کشور نشان می‌دهد که دانش آموزان ۷۰ درصد از مکاتب افغانستان به کتاب‌های درسی دسترسی ندارند.

به گزارش نویسنده وستر؛ سید اکرام افضلی رییس نهاد دیدبان شفافیت امآنلاین چهارشنبه (۱۲ ثور) نتایج این بررسی را در یک نشست مشترک نیوزی در کابل با رسانه‌ها شریک کرد.

آقای افضلی گفت که این بررسی که به صورت نمونه ای ۲۷۶ مکتب را در ۱۰ ولایت افغانستان زیر پوشش قرار داده نشان می‌دهد که دانش آموزان  ۷۰ درصد از مکاتب کشور به کتاب‌های درسی دسترسی ندارند.

وی با اشاره به ظرفیت معلمین مکاتب نیز بیان داشت که اکثریت ۵۷ درصدی معلمین ظرفیت کافی برای تدریس نداشته و تنها ۴۳ درصد آنها از حداقل معیارهای تدریس را دارند.

رییس دیدبان شفافیت؛ نبود ساختمان در مکاتب را یکی دیگر از چالش‌هایی خواند که وضعیت آموزش و پرورش را در کشور با چالش مواجه کرده است؛ به گفته وی از میان ۱۶ هزار باب مکتب که درسراسر افغانستان وجود دارد ۸ هزار باب این مکاتب تعمیر نداشته و دانش آموزان در فضای باز یا نا مناسب مصروف آموزش اند.

افضلی وضعیت حفظ الصحه، دسترسی به آب و حفظ و مراقبت را نیز در مکاتبی که زیر بررسی قرار گرفته اند نامناسب خوانده گفت که ۶۰ درصد از مکاتب که بررسی شده اند، تشناب نداشته،۳۰ درصد به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و از ۵۷ درصد این مکاتب نیز هیچگونه مراقبتی صورت نگرفته است.

وی در این باره خاطر نشان ساخت که بسیاری از این مکاتب که غالبا با بودجه کشورهای خارجی اعمار شده اند از از ابتدا بدون تشناب ساخته شده اند.

این بررسی دیدبان شفافیت که گفته می‌شود دو سال زمان در برگرفته است، برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در مکاتب، حفظ و مراقبت از تعمیرهای مکاتب پیشنهاد می‌کند که مشارکت مردم در ارزیابی کارکرد معارف بیشتر شده و موانع یاد شده فرا راه رشد کیفی معارف نیز از میان برداشته شوند.

همزمان با این سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف که در این نشست صحبت می‌کرد، برخی ازچالش‌های یاد شده در گزارش دیدبان شفافیت را به عنوان مشکلات موجود در سکتور معارف پذیرفت.

آقای رحیمی گفت که در بخش حفظ و مراقبت از مکاتب در جریان یک ونیم دهه گذشته کم‌ترین بودجه‌ای دراختیار وزارت معارف قرار نگرفته و به همین دلیل بسیاری از تعمیرهای مکاتب که توسط همکاران بین المللی افغانستان اعمار می‌شد به دلیل نبود این بودجه به تدریج تخریب می‌شدند.

وی گفت که از دو سال به این طرف بخش حفظ و مراقبت از مکاتب با بودجه کافی و مشخص در چهارچوب وزارت معارف افغانستان ایجاد شده و از این پس جلو تخریب تعمیرهای مکاتب در کشور گرفته خواهد شد.

آقای رحیمی؛ نبود فرهنگ همگرائی و همکاری میان دولت ومردم برای حفظ و مراقبت از تعمیرها،  میکانیزم تدریس و کارکرد مکاتب و معلمان را چالشی فراراه رشد کیفی این سکتور دانسته تاکید کرد که برای نهادینه ساختن این فرهنگ باید برنامه ریزی صورت بگیرد.

وی کمبود کتاب درسی در مکاتب را نیز چالشی خواند که در روند رشد کیفی معارف موانع ایجاد می‌کند؛ رحیمی در این مورد تصریح نمود که قرار است در سال جدید خورشیدی ۷۰میلیون جلد  نصاب درسی چاپ شده و در اختیار دانش آموزان مکاتب قرار بگیرد.

گفتنی است که سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از معارف از سوی رهبری حکومت یاد شده و قرار است در جریان این سال سنگ بنای حدود ۶هزار باب تعمیر مکتب در سراسر کشور گذاشته شود.

 عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر