دانلود Google Calendar 5.8.32 برنامه تقویم گوگل برای اندروید
با استفاده از نرم افزار Google Calendar 5.8.32می توانید يک رويداد را به تقويم گوگل اضافه کنيد و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد.