داکتر عبدالله: برخورد جامعه جهانی با پدیده تروریزم اندک و غیرکافی بوده است


داکتر عبدالله: برخورد جامعه جهانی با پدیده تروریزم اندک و غیرکافی بوده است

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که برخورد جهان با پدیده تروریزم اندک و غیرکافی بوده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ داکتر عبدالله آنلاین چهارشنبه (۴ میزان)  در مقر سازمان ملل در نیویورک برای رهبران جهان سخنرانی می‌کرد گفت: “تمام گیمگران باید روی این توافق نمایند که با گروه‌های هراس‌افکن برخورد یکسان داشته باشند، مراکز فعالیت و پناه‌گاه‌های آنان را مسدود نمایند و متخلفان را محاکمه یا به کشور اصلی برگردانند. پاسخ و عمل در این حوزه تا اکنون اندک و غیر کافی بوده است. ما با تمام کشورهای دور و نزدیک کار می‌کنیم تا به نتایج بهتری دست یابیم.”

وی بیان داشت،‌ما نیازمند مطالعه و ارزیابی راه‌ها و ابزارهای نو برای دست یافتن به اجماع بزرگ‌تر از طریق دیالوگ و رفتارها و عملکردهای معطوف به نتایج هستیم.

او افزود،‌ از همین‌رو تا همین لحظه ما تعریف پذیرفته شده جهانی و رسمی از دهشت‌افگنی یا تروریزم نداریم. پدیده شومی‌که از سوی حکومت‌ها و گیمگران غیرحکومتی یاغی و جنایتکار که زیر نام دین،‌ ایدیولوژی، پوشش‌ اقتصادی یا روانی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا وضعیت موجود و نظم جهانی استوار بر دولت‌های ملی را برهم زنند و به اهداف رادیکال خود با استفاده از خشونت ‌کور که در هیچ دینی جایز نیست، دست یابد.

رئیس اجرایی تاکید کرد،‌ ما در حالی‌که قاطعانه علیه نسخه‌های جدید و خشن‌تر دهشت‌افکنی زیر نام داعش در بخش‌هایی از افغانستان مصروف نبرد هستیم، تاهنوز نتوانسته‌ایم به منابعی چون اقتصاد جرمی و قاچاق موادمخدر و مشکل پناه‌گاه‌ها که در رشد و توسعه دهشت‌افکنی نقش جدی دارند، پایان دهیم. اکنون تلاش داریم که جلو استفاده برخی کشورها از دهشت‌افگنی به عنوان ابزار سیاسی برای تحقق اهداف خاص جلوگیری نماییم.

داکتر عبدالله خاطر نشان ساخت که افغانستان از دولت‌های همسایه خود به ویژه پاکستان‌ خواسته‌ تا افغانستان را در هدف قراردادن و نابودسازی پناه‌گاهای دهشت‌افکنان همکاری نمایند. ما چشم به راه تطبیق به موقع و موثر برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی هستیم که در این اواخر روی آن توافق صورت گرفته است.

وی همچنان بیان داشت که دولت افغانستان برای رسیدن به صلح با طالبان گام‌های اساسی را برداشته است.

رئیس اجرایی همچنان گفت:” دوتا امتحان مهم در افغانستان در پیش‌روی داریم، انتخابات پارلمانی برای ماه آینده و انتخابات ریاست وستری در سال آینده. با توجه به تجربه‌های گذشته، من و رییس وستر غنی موافقیم که مشروعیت سیاسی از اراده مردم برمی‌خیزد.”

داکتر عبدالله افزود:”در عین این‌که به تلاش‌های خود برای دست یافتن به صلح ادامه می‌دهیم و به قضایای امنیتی و چالش‌های حکومت‌داری می‌پردازیم، می‌خواهیم زمینه برگزاری یک انتخابات سالم، با اعتبار، عادلانه و مشروع را فراهم سازیم تا رأی‌دهندگان نتایج آن را بپذیرند.  بدون در نظرداشت این‌که کی می‌برد و کی می‌بازد،‌ آینده افغانستان بستگی به تقویت اجماع ملی برای دست یافتن به اتحاد و تأمین صلح و ثبات سیاسی دارد که مشروعیت خود را از بنیادهای به دست می‌آورد که متکثر،‌ همه‌شمول و دموکراتیک است.”

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که در بخش کمک‌های انسانی، افغانستان با چالش‌هایی متعددی چون خشک‌سالی، مشکل جابجایی مهاجران، بی‌جاشدگان داخلی به اثر تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، کمبود موادغذایی و تهدیدهایی امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند.

رئیس اجرایی تاکید کرد که به همین دلیل، حدود دوسوم کشور از این وضع متاثر گردیده و زندگی بیش‌تر از یک میلیون دیگر مورد تهدید قراردارد و شاید بیش‌تر از یک ملیون دیگر را مجبور به مهاجرت و بی‌جایی نماید و ما نیازمند رسیدگی جدی به نیازهای بشری و انسانی‌ آن‌ها هستیم.

نویسنده وستر- کابل