دباغیان: بسیاری از بسکتبالیست‌ها اصول اولیه این ورزش را نمی‌دانند/ضعف اصلی بسکتبال مربیان پایه هستنند
مربی و کارشناس بسکتبال کشور گفت : اگر می خواهیم بسکتبال پیشرفت کند ، باید کار روی استعداد ها را از ۱۲ سالگی شروع کنیم.