دبیرکل اتحادیه عرب و وزیر امور خارجه اوکراین دیدار کردند
احمد ابوالغیط و پاولو کلیمکین، دبیرکل اتحادیه عرب و وزیر امور خارجه اوکراین در مقر اتحادیه عرب در قاهره دیدار و درباره مسایل مهم مشترک منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند.