دبیرکل سازمان ملل از مرگ خاشقجی رنجیده خاطر شد!
استفان دوژاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت دبیرکل سازمان ملل از تایید نیوز مرگ جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی رنجیده خاطر شده است.